Publicador de continguts

Fons a fons: CE Emergents, FI

21.07.2021
El fons CE Emergents persegueix obtenir rendibilitats elevades a llarg termini a través de la inversió en companyies de diferents països considerats com en via de desenvolupament, que permetin beneficiar-se de les diferents tendències de creixement secular per les quals passen.

Destaquen, entre d’altres tendències, el creixement de les classes mitjanes i la renda disponible, la digitalització de l'economia o l'envelliment poblacional i l'augment de l'esperança de vida.

El procés d'inversió s'inicia mitjançant una anàlisi ascendent dels negocis, la qual engloba aspectes com l'anàlisi del mercat i la indústria, la seva intensitat competitiva, l'existència d'avantatges competitius, els retorns operatius, la posició financera i la capacitat i voluntat de l'equip directiu a generar valor per a tots els grups d'interès. En aquest sentit, l'anàlisi qualitativa es complementa amb la inclusió de l'anàlisi factorial dels principals indicadors ASG (ambientals, socials i de governança corporativa), així com el seu impacte en les diferents cadenes de valor amb l'objectiu d'identificar riscos potencials i tractar de mitigar-los.

Encara que no segueix una aproximació macroeconòmica, l'equip gestor hi afegeix una capa macroeconòmica amb l'objectiu d'evitar la inversió en companyies amb exposició a països amb uns fonamentals molt deteriorats, l'evolució de la divisa dels quals pugui erosionar els retorns futurs de la inversió. El fons inverteix gairebé tota la seva cartera en divisa no euro.

A més de mantenir perspectives de creixement molt favorables, les posicions en cartera han de cotitzar a unes valoracions raonables per al seu perfil de creixement i risc amb l'objectiu (1) d’evitar trampes de valor i (2) d’evitar accions que segons el nostre parer cotitzin en nivells de sobrevaloració extrems.

El procés d'inversió dona com a resultat una cartera de forta convicció, molt desviada del seu índex de referència i amb una forta exposició regional a les vibrants economies asiàtiques a través de sectors com ara consum discrecional, comunicacions, tecnologia o financers.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior