Publicador de continguts

Fons a fons: CE Global ISR, FI

30.09.2021
CE Global ISR és un fons de renda variable internacional que inverteix en companyies líders altament compromeses amb el medi ambient i les persones.

Recurrentment, aquestes companyies es beneficien de tendències seculars de creixement entre les quals destaquen l'eficiència energètica, el comerç electrònic, el processament de pagaments electrònics, l'envelliment de la població o la urbanització en països emergents, entre d'altres. L'estratègia passa per avaluar com les empreses redistribueixen aquests beneficis externament (medi ambient, comunitat), però també internament (empleats, clients, proveïdors, òrgans de govern, etc.), i per a això les mètriques extrafinanceres cobren una importància vital.

El fons aplica un procés d'inversió centrat en la selecció de negocis que tinguin avantatges competitius sostenibles i estables a llarg termini, però que, alhora, estiguin exposats a fortes tendències de creixement. Des d'un punt de vista quantitatiu, destaca la preferència sobre empreses que tinguin una elevada generació de caixa, que obtinguin uns retorns sobre els recursos empleats més grans al cost del capital, que tinguin un baix palanquejament i que comptin amb una solidesa de balanç consolidada en actius tangibles. Tot això mantenint una estricta aproximació sobre les valoracions dels negocis a llarg termini.

Aquest procés inclou la integració d'informació extrafinancera, l'anàlisi de la qual combina factors qualitatius amb mètodes quantitatius per identificar aquelles empreses amb millors prestacions i valoracions en matèria de sostenibilitat.

Fruit de tot això, el CE Global ISR té la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar i atresora l'article 8 en el nou reglament europeu sobre finances sostenibles o SFDR, amb la qual cosa es reconeix, així, la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en les quals inverteix i es constata l'excel·lència en la gestió de riscos i controvèrsies pròpies de cada sector.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior