Publicador de continguts

Ampliació de capital de Caixa d’Enginyers

04.10.2019
L’Entitat referma el seu creixement amb inversions centrades en la millora constant del servei als seus socis

L’última ampliació de capital es va dur a terme el 2011 i, des de llavors, l’Entitat ha finançat el seu creixement amb la generació orgànica de capital

Caixa d’Enginyers està immersa en un procés d’ampliació de capital (per valor de 25M€) amb l’objectiu d’abordar els reptes de creixement en els àmbits de les inversions en tecnologia, l’increment de la base de socis així com augmentar la concessió de crèdit a particulars i empreses.

L’ampliació de capital destinada exclusivament als seus socis i oberta fins al 15 d’octubre, busca també destinar recursos al procés de transformació digital de l’Entitat mantenint un alt nivell de servei al soci en tots els canals d’atenció, a més de seguir apostant pel model de proximitat i implantació en el territori.

Segons Josep Oriol Sala, President de Caixa d’Enginyers, “aquesta operació s’emmarca en un context de canvi, on la transformació digital és un dels pilars claus i un dels eixos estratègics del Grup. A més, es una forma de fer partícips als nostres socis del creixement sostingut i sostenible que hem experimentat en els últims anys i que volem mantenir en el futur més pròxim’’.

Les xifres dels últims anys avalen aquesta operació. En termes de la ràtio de solvència CET1, Caixa d’Enginyers ha registrat una ràtio del 14,24% a tancament de l’exercici 2018, molt superior a la mitjana sectorial i als requeriments de capital exigits, que s’han incrementat notablement en els últims anys. L’ampliació de capital té com a objectiu continuar creixent amb aquesta sòlida posició de solvència i amb uns recursos propis que en la seva totalitat siguin de la màxima qualitat.

Des del 2011, any de l’última ampliació de capital, el Grup Caixa d’Enginyers ha crescut més d’un 74% en nombre de socis, un 46% en volum del negoci i un 59% en la ràtio de liquiditat estructural.

Així mateix, el creixement del Grup i de la inversió creditícia als socis han estat fins ara absorbits pels resultats obtinguts per l’Entitat que ha generat un creixement orgànic de capital.

En relació als indicadors qualitatius, l’Entitat ha obtingut un índex NPS (Net Promoter Score, segons STIGA) del 56%, 8,5 punts superior al del 2017 i molt per sobre de la mitjana del sector, que és del 2,5%.

“L’acollida per part dels socis està sent extraordinària i ens ofereix una base sòlida per a escometre amb seguretat i convicció els reptes tecnològics, reguladors i de creixement que es plantegen, caminant, una vegada més, al costat dels nostres socis”, afirma Joan Cavallé, Director General de Caixa d’Enginyers.

El Grup Caixa d’Enginyers està actualment finalitzant l’elaboració del seu nou Pla estratègic que s’estendrà fins al 2023 i que recollirà les iniciatives estratègiques per a impulsar el Grup a ser l’entitat financera cooperativa de referència en el sector.

Aplicacions anidades
Ves Superior