Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers llança el nou fons d’inversió responsable amb impacte positiu en els ODS

09.07.2019
Caixa d’Enginyers ha llançat CdE ODS Impact ISR, FI el nou fons d’inversió socialment responsable (ISR) amb impacte positiu als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

“Aquest nou fons suposa un pas cap endavant en l’estratègia d’Inversió Socialment Responsable de l’Entitat, ja que a més de ser innovador, s’identifica amb els valors de sostenibilitat, transparència i compromís amb la societat, que promou el Grup Caixa d’Enginyers”, explica Xavier Fàbregas, Director General de Caixa d’Enginyers Gestió.

CdE ODS Impact ISR, FI té com a objectiu sostenible que les companyies en les quals inverteix el fons no només practiquin una gestió responsable, sinó que també siguin innovadores en el seu sector i propiciïn el canvi de l’actual model econòmic cap a un més sostenible i responsable. A més, l’impacte que generen les empreses en termes de xifra de negoci, el que permet realitzar un seguiment de la consecució dels objectius.

Com a banca cooperativa europea responsable, el Grup Caixa d’Enginyers contribueix en 14 dels 17 ODS que promou les Nacions Unides per resoldre els problemes socials, econòmics i ambientals a escala global fixats a la seva Agenda 2030. Amb CdE ODS Impact ISR, FI, les inversions impactaran majoritàriament a 3 d’ells:

 

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots. Per aconseguir una educació de qualitat pels nens de famílies amb pocs recursos, es necessita invertir en beques educatives, tallers de formació per a docents, construccions d’escoles i una millora de l’accés a l’aigua i l’electricitat a les escoles.
 

 

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i sanejament per tots. Pretén millorar l’accés a l’aigua apta pel consum i sanejament, i la gestió racional dels ecosistemes d’aigua dolça entre les comunitats locals en diversos països en desenvolupament de l’Àfrica Subsahariana, Àsia Central, Àsia Meridional, Àsia Oriental i Àsia Sud-oriental.
 

 

Indústria, Innovació i Infraestructures. Per aconseguir una economia robusta es necessiten inversions en infraestructura (transport, regadiu, energia, tecnològica de la informació i comunicacions), fonamentals per aconseguir un desenvolupament sostenible, apoderar les societats de nombrosos països, fomentar una major estabilitat social i aconseguir ciutats més resistents al canvi climàtic.
 

 

Aquest fons mixt de Renta Variable Internacional es dirigeix tant a inversors amb perfil de risc moderat com arriscat i l’exposició a renta variable serà com a màxim del 50%, podent estar per sota del 30% a partir del 2028, quan es revisin previsiblement els objectius 2030.

Aplicacions anidades
Ves Superior