Publicador de continguts

Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers, participa com a ponent en els Deustalks

23.09.2019
Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers, va participar ahir, 19 de setembre de 2019, en els Deustalks, organitzats per la Universitat de Deusto a Madrid.

Sota el títol “Reptes de futur del sector financer: la banca cooperativa, un model d'èxit”, Joan Cavallé va iniciar la seva intervenció fent un repàs dels principals indicadors econòmics. Va apuntar que l'entorn d'estabilitat financera s'ha tornat més desafiador en els últims 6 mesos, en un context marcat pels tipus d'interès negatiu i un canvi geopolític important amb dos grans actors.

A continuació, Joan Cavallé, va abordar les principals línies de treball a seguir en el sector financer, que fan referència a l'empatia com a prioritat, fer un pas més en la transparència, fomentar l'educació financera, promoure el llenguatge senzill, exhaustivitat en l'anàlisi, major cooperació, i liderar la cerca de solucions.

Joan Cavallé també va explicar com davant un entorn econòmic, financer i regulador complex, la transformació del model de negoci, la digitalització, etc., es presenten també com a reptes i oportunitats. En aquest context, va apuntar que tenen cada vegada més importància els criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG), així com la sostenibilitat.

Pel que fa al model cooperatiu, va remarcar que es diferencia pel seu compromís social i pel seu vincle amb les persones, gràcies a la relació de confiança i proximitat amb el soci. També va destacar les principals característiques del model cooperatiu, que registra majors ràtios de solvència i indicadors financers menys volàtils, a més de continuar incrementant les quotes de finançament creditici a les pimes.

A més, va desgranar algunes dades del sector de banca cooperativa. A Espanya hi ha 43 entitats cooperatives, amb un 7,8% de quota de mercat de crèdit, amb més de 102 mil milions d'euros en actius, més d'1 milió i mig de socis i més de 3.200 oficines en el territori nacional.

Per a finalitzar la seva ponència, va destacar les principals dades de Caixa d'Enginyers, entre els quals destaquen un creixement sòlid durant els últims deu anys, des de l'inici de la crisi econòmica, i el compromís de l’Entitat amb la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic i de la societat, a través de la seva activitat i de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Ves Superior