Publicador de continguts

Fons a fons: CE ODS Impact ISR, FI

28.01.2021
CdE ODS Impact compta amb la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar i lidera el rànquing d'impacte sostenible d’MSCI

El CdE ODS Impact ISR és un fons d'impacte (cotitzat) que inverteix en companyies que aportin solucions als reptes que ens plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels esmentats objectius.

El fons aplica criteris d'inversió socialment responsables centrant-se en companyies que impactin de forma positiva en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i dona prioritat, sense descartar qualsevol dels restants 17 objectius, a aquests tres:

  • ODS 4: Educació de qualitat
  • ODS 6: Aigua neta i sanejament
  • ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

A més, valorem positivament que les companyies en cartera segueixin uns estàndards mínims de criteris ISR (inversió socialment responsable) i hagin subscrit el Pacte Mundial de les Nacions Unides mitjançant el qual les empreses adopten i/o promulguen, dins de la seva esfera d'influència, un conjunt de valors fonamentals en les àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i anticorrupció. En el cas de la renda fixa governamental, han de ser països del top-30 de l'índex SDG, el qual mesura el compliment dels ODS segons països, o entitats supranacionals amb projectes d'impacte.

Respecte al procés d'inversió, la nostra estratègia persegueix seleccionar companyies els productes o serveis de les quals tinguin un impacte directe en els ODS, però que, a més, siguin líders en el seu sector, i negocis atractius des del punt de vista fonamental, que gaudeixin d'elevats estàndards extrafinancers i que tinguin avantatges competitius sostenibles i estables. Això es concreta en factors com l'efecte xarxa, el cost de canvi, l'avantatge de costos, les patents o el poder de marca, entre d'altres. Des d'un punt de vista quantitatiu, destaca la preferència sobre empreses capaces de créixer en vendes i fluxos de caixa al llarg del temps d'una forma consistent i sostenible, que obtinguin uns retorns sobre els recursos empleats més grans que el cost del capital i que tinguin un baix o controlat palanquejament.

En termes ISR, el CdE ODS Impact compta amb la màxima qualificació de sostenibilitat per Morningstar, amb la qual cosa es reconeix, així, la qualitat en les mètriques ASG de les companyies en les quals inverteix i l'excel·lència en la gestió dels seus riscos i oportunitats d'ASG. A més, lidera el rànquing d'impacte sostenible d’MSCI, per sobre d'un total de 1.837 competidors.

Amb tot, l'impacte al tancament de desembre en els ODS 4, 6 i 9 era més de dos terços del patrimoni. A més, també avaluem el grau d'alineament en cada un dels ODS, i el fons està posicionat en molt alineat o alineat en la majoria de casos. En el cas de la cartera de renda fixa, volem destacar que prioritzem les emissions de deute sostenible, que, al tancament de desembre, representen un 43 % de la cartera de renda fixa, fet que equival a un 16 % de la totalitat del patrimoni del fons. El conjunt de les emissions són bons verds exceptuant una emissió social de BBVA, la primera emesa per una entitat financera privada a Europa, els fons de la qual es destinaran a mitigar els severs impactes econòmics i socials causats directament o indirectament per la pandèmia COVID-19. Finalment, matisem que totes les emissions del fons són verificades i auditades de forma independent per assegurar la traçabilitat dels recursos i que aquests s'han utilitzat d'acord amb el marc definit.

Per finalitzar, recordem que el CdE Impact ODS és un fons amb vocació de renda variable mixta internacional, amb una exposició a renda variable d'un 50 % com a màxim, podent ser inferior al 30 % a partir de 2028. La resta estarà invertida en valors de renda fixa de companyies amb elevada qualitat creditícia i solvència. La durada màxima de la cartera de renda fixa serà de 8 anys, coincidint amb l'any 2030, data en què es reavaluarà el grau de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior