Publicador de continguts

Butlletí diari 30/07/2020

30.07.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Com s'esperava, no va haver-hi grans sorpreses en el comunicat de la Reserva Federal sobre futurs esdeveniments encara que el que si va insistir va ser a seguir compromesos a fer tot el que sigui a les seves mans per a tractar de treure l'economia de la seva somnolència.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior