Publicador de continguts

Butlletí diari 20/05/2020

20.05.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

El mercat contínua immers en un espiral de curt termini el qual analitza les notícies en funció del seu estat d'ànim. Així, tots els punts en els quals es van sustentar les fortes alces de la sessió del dilluns, durant la sessió d'ahir es van girar en contra.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior