Publicador de continguts

Butlletí diari 29/05/2020

29.05.2020
Butlletí diari informatiu: Evolució dels mercats

Dia important per a obtenir major detall sobre com evolucionarà l'escalada de les tensions entre els EUA i la Xina. Ahir, com s'esperava, la Xina va signar la nova llei de seguretat nacional, encara que encara falta per concretar el detall (s'espera que finalitzi a l'agost, la qual cosa podria suposar una nova moneda d'intercanvi polític), que serà el que marcarà la rigidesa d'aquesta.

  Descarrega en aquest enllaç el butlletí diari.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior