Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers eximeix de la comissió de manteniment als socis afectats per ERTO

17.07.2020
Es tracta d’una nova decisió de l’Entitat per fer costat als socis i sòcies davant la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19, que se suma al paquet de mesures vigents des de l’1 d’abril

Caixa d’Enginyers eximirà del pagament de la comissió de manteniment a aquells socis i sòcies que han sofert un Expedient de Regulació Temporal Ocupació (ERTO). La mesura, que afecta els comptes que tinguin domiciliada la prestació d’atur, té efectes a partir de l’1 de maig. Es tracta d’una nova decisió de l’Entitat per fer costat als socis i sòcies davant la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta nova acció de solidaritat de la cooperativa de crèdit, s’implementarà mentre estiguin vigents les mesures urgents per a recolzar la reactivació econòmica i l’ocupació, -actualment, fins el 29 de setembre-, no està vinculada a cap import mínim. L’objectiu de l’acció és ajudar a aquells socis i sòcies afectats per un ERTO i que, per tant, els seus ingressos en concepte de nòmina s’hagin vist reduïts o retardats.

L’exempció de la comissió als afectats per ERTO se suma al paquet de mesures que l’Entitat ha implementat des de l’1 d’abril arran del decret de l’Estat d’Alarma per mitigar l’impacte econòmic generat per la COVID-19 i cobrir les necessitats financeres dels seus socis. D’entre les mesures adreçades a particulars, professionals, autònoms, empreses i col·lectius vulnerables destaquen la posada a disposició dels nostres socis de les moratòries de préstecs hipotecaris i personals impulsades pel Govern, que permeten la suspensió del pagament de fins a tres quotes, i que es complementa amb la iniciativa sectorial impulsada per la UNACC que permet l’ajornament del pagament de capital d’entre 6 i 12 mesos, i així facilitar a fer front als deutes.

En la mateixa línia, ha impulsat accions com l’exempció del pagament de la comissió de TPV als comerços afectats per l’Estat d’Alarma, l’ampliació de l’import i termini de devolució de la Bestreta Nòmina, o la reducció dels tipus d’interès dels pagaments aplaçats en les compres i fraccionament amb targeta de crèdit. A més, s’ha adherit a iniciatives públiques de finançament amb aval, o ha anticipat el pagament de la prestació de l’atur i de la pensió.

Tanmateix, a través de Caixa Enginyers Vida i Pensions, el grup cooperatiu de crèdit s’ha sumat a la iniciativa impulsada per la patronal del sector assegurador UNESPA de creació d’un fons solidari amb l'objectiu de protegir més de 700.000 professionals sanitaris que lluiten per a contenir la pandèmia del coronavirus a Espanya amb una pòlissa col·lectiva de 37 milions d'euros.

En la mateixa línia, la Fundació Caixa d’Enginyers, l’expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de Caixa d’Enginyers, s’ha sumat al llarg dels darrers mesos a dues iniciatives solidàries. D’una banda, a la campanya recaptació de fons per dotar de material de prevenció i seguretat sanitària als 8.200 voluntaris de Creu Roja que han col·laborat activament durant l’emergència sanitària en el marc del Pla Creu Roja RESPON enfront la COVID-19 activat per Creu Roja. I, d’altra banda, al projecte SAE de Càritas per cobrir les necessitats de col·lectius vulnerables.

Aplicacions anidades
Ves Superior