Publicador de continguts

El Grup Caixa d’Enginyers augmenta la solvència el 2019 situant-se en una ràtio del 15,48%, molt superior a la mitjana sectorial

20.05.2020
Els elevats nivells de solvència, liquiditat i qualitat dels actius del Grup permeten afrontar la crisi de la COVID-19 amb una alta capacitat per donar resposta a les necessitats dels socis, seguir generant impacte social positiu i contribuir a l’estabilitat financera del sector.

El Grup Caixa d’Enginyers ha presentat els resultats anuals de l’exercici 2019 amb un creixement de dos dígits en les principals magnituds financeres. L’Entitat ha registrat uns elevats nivells de solvència i liquiditat que permeten afrontar la crisi de la COVID-19 amb una alta capacitat per respondre a les necessitats dels seus socis, contribuir a l’estabilitat financera del sector i seguir generant un impacte social positiu.

L’estructura del balanç econòmic de l’exercici 2019 del Grup Caixa d’Enginyers deriva en una solvència que és comparable a la mitjana de la banca europea. El resultat consolidat de l’exercici abans d’impostos i de dotacions al Fons d’Educació i Promoció va ser de 15,1 milions d’euros, i la ràtio de capital CET1, del 15,48%, superior a la de l’exercici anterior i molt per sobre dels requisits reguladors i de la mitjana del sector a Espanya, que es situa en el 12,60%, segons dades d’AFI (Analistas Financieros Internacionales).

Pel que fa la inversió creditícia, a l’exercici 2019 la concessió creditícia va incrementar un 16% respecte a l'exercici anterior, amb un import total concedit de 381 milions d’euros. Per la seva banda, el saldo brut del crèdit a la clientela va incrementar un 6,1% enfront el 5,3% registrat a tancament del 2018. A més, el crèdit a empreses va assolir pràcticament el 25% del total de la inversió creditícia de l’Entitat, després d’incrementar-se la demanda en un 21% el 2019.

Així mateix, els indicadors de liquiditat assolits el 2019 mostren l’extraordinària solidesa del Grup Caixa d’Enginyers, amb una ràtio a curt termini de 382%, superant amb escreix la de 2018, del 276%, mentre que la taxa de liquiditat estructural es va situar en el 166%, 69 punts per sobre de la mitjana del sector, segons AFI, i 9 punts més respecte a 2018. Pel que fa a la liquiditat estable (NSFR), el Grup també va aconseguir el 2019 un creixement de més de 10 punts, amb una ràtio de 165%, la qual cosa posa de manifest l’alta capacitat de finançament disponible per fer front a un escenari d’estrès de liquiditat a 1 any.

A més, el 2019 es va mantenir la morositat en nivells molt reduïts, amb una ràtio de 2,84% molt per sota de la mitjana del sector, que es va situar en el 4,8%. La ràtio de cobertura, a 31 de desembre de 2019, es va situar en el 47,86% i el 77% de la cartera creditícia disposa de garanties reals. El creixement del Grup també es fa palès amb el volum de negoci assolit, que es va situar, a tancament del 2019, en els 7.143 milions d’euros amb un increment anual del 15,39%, i amb increments de dos dígits en transaccionalitat i volum d’operacions.

Pel que fa a la rendibilitat, el Grup Caixa d’Enginyers se situa en una posició consistent d’acord amb el seu model de negoci, amb una fortalesa econòmica per sobre de la mitjana del sector i una estructura de negoci de baix perfil de risc, amb un ROE promig del 7,19% enfront del 5,39% de la mitjana del sector. A més, el Grup va obtenir, el 2019, un resultat abans d’impostos de 14,57 milions d’euros i un benefici net de 12,82 milions d’euros.

Cal destacar que la gestió financera de 2019 va estar marcada per l’ampliació del capital social de Caixa d’Enginyers, per valor de 25 milions d’euros, que es va completar el novembre de 2019, amb l’objectiu d’abordar, des de la màxima solvència, els reptes de creixement en els àmbits de les inversions en tecnologia, l’increment de la base de socis, així com augmentar la concessió de crèdit a particulars i empreses. Amb aquesta operació, la cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors va disposar de nous recursos per al procés de transformació digital de l’Entitat, mantenint un alt nivell de servei al soci en tots els canals d’atenció, a més de seguir apostant pel model de proximitat i implantació en el territori.

Precisament, la gran inversió tecnològica duta a terme per Caixa d’Enginyers en l’exercici anterior, que es posa de manifest amb l’alt nivell de digitalització dels socis (el 69% dels socis són digitals), ha estat clau per adaptar-se ràpidament a la “nova realitat” derivada de la COVID-19, facilitant la interacció amb els socis de manera més flexible i àgil, o permetent el teletreball al 90% de l’equip professional. Altres dades de l’exercici 2019, com el creixement en un 72,2% del nombre de socis que van fer ús de la Banca Mobile per a la seva operativa financera, l’augment d’un 99% d’aquest tipus d’operacions respecte a 2018, o l’increment en un 37% de les operacions a través de canals no presencials (més de 129 milions que suposen 3.497 milions d’euros mobilitzats) són un reflex de l’aposta de l’Entitat per la digitalització integral, que ha fet possible un servei proper i eficient malgrat la distància social del context actual.

Així mateix, l’alt compromís del Grup en matèria de sostenibilitat va ser un valor a l’alça en l’exercici 2019. L’aposta per seguir impactant positivament la societat es materialitza amb l’oferta pionera de productes financers socialment responsables, d’entre els quals destaca el llançament el 2019 del CdE ODS Impact ISR, FI, el primer fons d’una gestora nacional vinculat al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), o el pla de Pensions com el Caixa d’Enginyers Climate Sustainability, ISR PP, que enguany ha obtingut el Morningstar Spain Fund Awards 2020.

El context de la COVID-19 ha evidenciat que la sostenibilitat és un valor encara més clau per afrontar el context actual i avançar cap a la “nova realitat”. En temps de forta volatilitat dels mercats, la Inversió Socialment Responsable (ISR) s’ha comportat millor que la inversió tradicional al llarg dels últims 3, 5 i 7 anys i, de fet, els fons d’inversió i plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers han obtingut qualificacions rècord segons el rating europeu Morningstar, amb una pluja d’estrelles en les diferents categories de classificació.

COVID-19

Precisament, tant l’activitat desenvolupada pel Grup Caixa d’Enginyers com els resultats econòmics assolits el 2019 pel que fa a la liquiditat, la solidesa i la qualitat dels actius, permeten a l’Entitat abordar les incerteses del context econòmic actual, i gestionar amb gran fortalesa els impactes derivats de l’actual crisi.

I és que, malgrat que la situació generada per la COVID-19 representa tot un repte per als ingressos i balanços bancaris de tot el sector, per a Caixa d’Enginyers, l’exercici 2020 no es focalitza en els resultats econòmics, en termes de benefici net o ROE, sinó que la prioritat del Grup està essent i serà estar al costat dels socis per afrontar de la millor manera la situació, amb solucions de liquiditat, finançament, operativa, inversió, o assegurances, ja sigui de forma presencial, a través de les oficines o a distància, a través dels canals digitals, reforçant encara més el model cooperatiu que caracteritza el Grup.

Des de l’1 d’abril, per a fer front a la crisi global generada per la pandèmia del coronavirus, el Grup Caixa d’Enginyers ha posat en marxa un paquet d’accions per mitigar l’impacte econòmic i oferir als seus socis i sòcies solucions efectives i d’implantació ràpida per cobrir les seves necessitats financeres i asseguradores.

L’Entitat ha implementat totes les iniciatives públiques de finançament amb aval, així com la moratòria hipotecària -amb l’ampliació a 12 mesos subscrivint la moratòria sectorial- i la moratòria per préstecs al consum, i ha aplicat millores en productes i serveis. Es tracta de mesures adreçades a particulars, professionals, autònoms, empreses i col·lectius vulnerables, amb l’objectiu de recolzar els seus socis i sòcies en moments difícils com els actuals:

Mesures per a Particulars i Famílies

 • Ampliació del límit de targetes de crèdit per fer front a possibles imprevistos.
 • Finançament a tipus d’interès 0% sobre les compres amb pagament aplaçat a 3 i 6 mesos efectuats amb targeta de crèdit per a particulars i professionals.
 • Reducció dels tipus d’interès de la resta de pagaments aplaçats en les compres amb fraccionament amb targeta de crèdit.
 • Ampliació del límit de pagament amb contactless sense necessitat de codi PIN.
 • Millores en l’import i termini de devolució de la Bestreta Nòmina.
 • Aplicació de la moratòria hipotecària per als col·lectius més vulnerables amb l’ampliació de fins a 12 mesos -en adhesió a la moratòria sectorial de la UNACC- i moratòria per préstecs al consum.
 • Avançament del pagament de la prestació d’atur i la pensió de la Seguretat Social.

Professionals i empreses

 • Exempció del pagament de la comissió de TPV als comerços afectats per l’Estat d’Alarma.
 • Adhesió a les línies de finançament amb garantia pública ICO, Avalis, Avalmadrid, ISBA i ElKargi per donar finançament a autònoms i empreses als diferents territoris amb presència del Grup Caixa d’Enginyers.

A més, a través de Caixa Enginyers Vida i Pensions, el grup cooperatiu de crèdit s’ha sumat a la iniciativa impulsada per la patronal del sector assegurador UNESPA de creació d’un fons solidari amb l'objectiu de protegir més de 700.000 professionals sanitaris que lluiten per a contenir la pandèmia del coronavirus a Espanya. La pòlissa col·lectiva, de 37 milions d'euros, la més gran subscrita fins ara a Espanya, cobreix la defunció per causa directa de la COVID-19 dels sanitaris així com un subsidi per aquells qui resultin hospitalitzats.

En la mateixa línia, la Fundació Caixa d’Enginyers va llançar a finals de març una campanya de recaptació de fons per dotar de material sanitari de prevenció i seguretat als 8.200 voluntaris de Creu Roja que estan col·laborant activament durant l’emergència sanitària. L’acció forma part del Pla Creu Roja RESPON enfront la COVID-19 activat per Creu Roja.

En el context de la COVID-19, i tenint en compte el context de disrupció financera, els àmbits d’actuació prioritaris són, d’una banda, la seguretat, en totes les esferes (personal, professional, sistemes, ciberriscos i operacional), amb l’objectiu de mantenir la continuïtat del negoci en tot moment i garantir un desenvolupament fluid de l’activitat del Grup); la proximitat als socis, que s’intensifica a través del desplegament dels serveis digitals a través de Banca Online i Banca Mòbil així com de la gerència de comptes Agile; el marc d’apetència pel risc, que s’adequa excepcionalment segons els nivells d’activitat econòmica i impactes en les necessitats de finançament dels socis; i la solvència, de manera que es preserva com a garantia de continuïtat i s’ajusta en línia amb les indicacions de les autoritats reguladores i supervisores.

Segons el President del Grup d’Enginyers, Josep Oriol Sala, “El Grup Caixa d’Enginyers va tancar l’exercici del 2019 amb unes xifres que demostren la bona feina que estem duent a terme i que consoliden el nostre model cooperatiu, sostenible i de vocació de servei al soci i a la societat. Creiem que les claus del nostre model són tres: l’esforç per la digitalització; vocació pel soci i l’aposta constant per la sostenibilitat com a pilar transversal a tot el grup, a més dels projectes de la Fundació i dels productes financers. El 2020 continuem treballant en aquesta línia, i afrontant els nous reptes que ens planteja el context, que en aquests moments ve marcat pels efectes de la COVID-19, que està afectant i afectarà la societat i l’economia en diferents nivells, però que podem abordar gràcies a la gran solidesa financera assolida el 2019, respectant sempre la nostra premissa de ‘el soci, la nostra raó de ser ”.

Segons el Director General de Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé, “a més d’una Entitat propera, compromesa i responsable, som una Entitat ambiciosa, solvent, que persegueix, en el dia a dia, unificar els objectius financers amb la responsabilitat vers la societat i els socis”. Davant la crisi econòmica i social derivada de la COVID-19, Cavallé posa èmfasi en què “els elevats nivells de solvència, liquiditat i qualitat dels actius que manté el Grup permetran afrontar la crisi amb resiliència i amb una alta capacitat per donar resposta a les necessitats dels socis, seguir generant impacte social positiu, contribuir a preservar l’estabilitat financera del conjunt del sector i avançar en la transformació del Grup Caixa d’Enginyers cap a la “nova realitat”, en un context de disrupció financera, de canvi de paradigma social i econòmic, amb un clar horitzó més cooperatiu i sostenible”. I afegeix: “La crisi de la COVID-19 evidencia que la governança sòlida, l’atenció a l’impacte social positiu i la sostenibilitat són palanques fonamentals per fer una recuperació més inclusiva, més justa i més cooperativa”.

Resultats financers 2019

Entre els principals indicadors destaca:

 • Socis: 204.112, un 8,91% més
 • Crèdit als socis (brut): 1.800 milions d'euros, un 6,06% més
 • Volum de negoci: 7.143 milions, un 15,39% més
 • Benefici net: 12,82 milions d’euros
 • Ràtio de capital CET1: 15,48% enfront 12,60% de mitjana sector
 • ROE promig del 7,19% enfront del 5,39% de mitjana del sector
 • Ràtio d’eficiència: 69,67%
 • Ràtio de morositat: 2,84%
 • Ràtio de Palanquejament del 5,16%
 • LCR: 382%. Requisit regulador 100. Basilea III
 • NSFR: 165%. Requisit regulador 100. Basilea III

 

El valor de la base social

En el conjunt de l’exercici 2019, l’Entitat ha sumat 16.702 socis (un 8,91% més) fins a assolir la xifra dels 204.112 socis, mantenint així el constant creixement de la base social cooperativa gràcies a la qualitat del servei al soci i la potenciació d’un model de banca de proximitat a través de la omnicanalitat i les eines digitals. Segons el rànquing NPS (Net Promoter Score), l’índex de recomanació ha estat del 49,9%, molt superior a la mitjana del sector financer (4%). L’índex que mesura la satisfacció del soci s’ha situat en el 8,23, en línia amb les xifres obtingudes els darrers anys, i per sobre de la mitjana del sector.

Proximitat als socis

El Grup Caixa d’Enginyers manté els seus plans d’obertura de noves oficines atès el notori creixement que experimenta de la seva base social. Després de l'obertura de dues noves oficines durant el 2019, l'Entitat compta ja amb un total de 32 oficines –23 tradicionals, 9 AVANT. A més, Caixa d’ Enginyers ha posat en marxa un nou espai de treball, l'“Agile Center” amb el qual l'Entitat dóna assessorament integral personalitzat a través dels Gerents de Comptes especialistes, els "Gerents Agile" i que combinen l'ús d'eines digitals amb la proximitat amb el soci quan aquest ho requereixi i evolucionant el model clàssic d'atenció presencial a les oficines.

Gestió d’actius

Caixa Enginyers Gestió ha tancat l’exercici 2019 com la tercera gestora nacional en actius sota gestió ISR. A més, manté un patrimoni gestionat de 694 milions d'euros, el que suposa un creixement del 23% respecte l'exercici anterior i un creixement del 7,9% en nombre de partícips de fons.

L'entitat gestora dels fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers, manté la seva clara vocació per la inversió socialment responsable. En aquest sentit, en l’exercici 2019 es va llançar el primer vehicle d'inversió col·lectiva amb impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el CdE ODS Impact ISR, FI. Amb aquest fons gairebé el 40% dels actius sota gestió de la Gestora tenen l’etiqueta ISR i fins a 7 fons compten amb la màxima qualificació en sostenibilitat per l'agència de qualificació Morningstar.

El CdE ODS Impact ISR, FI selecciona aquelles companyies que no només practiquin una gestió responsable, sinó que també siguin innovadores en el seu sector i propiciïn el canvi de l'actual model econòmic cap a un altre més sostenible i responsable. A més, es valora especialment l'impacte que genera l'activitat econòmica d'aquestes empreses en la societat i el medi ambient.

Així, per segon any consecutiu, Caixa Enginyers Gestió ha aconseguit la màxima qualificació en Estratègia i Governança per l'organització PRI (Principis d'inversió responsable promoguts per Nacions Unides). Entre d’altres reconeixements, el CE Iberian Equity, FI ha obtingut el 2019, per vuitè any consecutiu, 4 Estrelles Morningstar, mentre que el CE Environment ISR, FI s'ha situat com el fons de renda variable mixta més rendible del 2019 segons Inverco. Per la seva banda, el Fonengin ISR, FI y CE Environment ISR, FI mantenen, un any més, la certificació AENOR com a productes financers socialment responsables.

Assegurances i pensions

Entre els principals resultats obtinguts per Caixa Enginyers Vida i Pensions, destaca el patrimoni sota gestió en assegurances de vida estalvi i plans de pensions, que ha incrementat un 24% respecte l’exercici anterior i se situa en els 559 milions d'euros. Així mateix, el 2019 també ha registrat un increment del 15% del nombre de partícips de plans de pensions. L’asseguradora s’ha situat el 2019 com la tercera més rendible segons Inverco.

El 2019, i en línia a l’impuls de les estratègies d'inversió socialment responsable, el patrimoni en plans de pensions gestionats sota estratègies ISR assoleix pràcticament els 100 milions d'euros i ja representa quasi el 35% del total del patrimoni gestionat.

El model de gestió de Caixa Enginyers Vida i Pensions ha estat reconegut amb el Premi Morningstar Spain Fund Awards 2020 pel CE Climate Sustainability ISR, PP, en la categoria de Millor Pla de Pensions Mixt. Aquest pla, que inverteix el 50% de seu patrimoni en renda variable i, el 50% restant, en renda fixa, es caracteritza per invertir en companyies seleccionades en base a criteris d’Inversió Socialment Responsable (ISR), amb especial èmfasi en el respecte pel medi ambient i en el compliment dels objectius del COP21 en matèria d’emissions d’efecte hivernacle.

Pel que fa a Caixa d'Enginyers Banca assegurances, el creixement en primes ha sigut rellevant i registra un increment del 11,5% respecte l'exercici anterior, a més d'un increment del nombre de pòlisses de risc intermediades del 6,1%.

L’aportació de la Fundació Caixa d’Enginyers

La Fundació Caixa d’Enginyers, una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre nascuda el 2011, canalitza tot el compromís social de l’entitat envers la societat, a través de 3 línies d’actuació. Així, la Fundació fomenta accions per promoure la sostenibilitat i la protecció del medi ambient; posa en marxa iniciatives per donar suport a la integració laboral i social dels col·lectius vulnerables i/o afectats per l’actual situació econòmica; i impulsa la formació acadèmica, l’enginyeria i la generació de coneixement.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha impulsat aquest 2019 el projecte de l'Observatori de l'Enginyeria Espanyola, l’estudi de més envergadura previst a Espanya sobre aquest sector fins ara, amb l’objectiu de conèixer quina és la situació de l'enginyeria al nostre país, les seves necessitats i projecció. Per a desenvolupar l'informe, que està previst que es presenti el 2021, s'ha aconseguit la implicació de les quatre universitats politècniques espanyoles, de la Universitat de Deusto i dels principals institucions, entitats i col·legis professionals, així com del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, aconseguint representar així a més de 300.000 professionals o estudiants d'enginyeria.

A més, per tal de premiar el talent i l'excel·lència de propostes emprenedores i innovadores relacionades amb la ciència, la tecnologia i la sostenibilitat, la Fundació Caixa d’ Enginyers impulsa dos premis. D'una banda, el Premi Emprenedoria, que el 2019 va celebrar la seva setena edició i que acumula més de 100.000 euros en premis des de la seva creació; i d’altra banda, els Premis Idees Innovadores Isabel P. Trabal, al qual ja s'han presentat més de 250 candidatures des dels seus inicis.

Des de la seva creació el 2011, la Fundació Caixa d’Enginyers ha realitzat 480 projectes d’acció social i més de 3.500 persones s’han beneficiat de beques d’estudi i formació gràcies a les diferents aliances impulsades. Més concretament, en els últims 4 anys, la Fundació ha destinat 2 milions d’euros en inversió social per a projectes i aliances. L’any 2019, el retorn en impacte social de la inversió realitzada per la Fundació s’ha situat en una ràtio del 3,8, el que significa que, per a cada euro invertit, ha multiplicat per 3,8% el seu valor.

Aplicacions anidades
Ves Superior