Publicador de continguts

Fitch manté la màxima qualificació a la cartera hipotecaria de Caixa d’Enginyers

18.11.2020

L’agència de ràting Fitch Ratings ha mantingut la qualificació creditícia del tram superior (tram A) de la titulització hipotecaria Caixa Enginyers AyT2 en la qualificació màxima d’AAA, amb una perspectiva estable.

Aquest increment del ràting des d’AA+ fins AAA, el tram més elevat de l’escala de qualificacions de l’agència, significa que Fitch Ratings considera que la qualitat creditícia de la titulització, recolzada per la cartera hipotecària de Caixa d’Enginyers, és “excepcionalment elevada”. 

Segons el comunicat publicat per l’agència, el rating AAA es justifica per la bona evolució de la titulització hipotecària pel que fa a la reduïda ràtio de morositat i l’elevat nivell de Millora Creditícia de l’emissió (Credit Enhancement), que protegeix l’emissió davant d’eventuals increments de la morositat provocats per la recessió econòmica i l’augment de l’atur causat per la Covid-19. En el seu anàlisi, Fitch Ratings ha incorporat un escenari d’estrès que recull l’estimació d’una crisi econòmica més severa i perllongada que el seu escenari econòmic base, amb conseqüències teòricament negatives per a les taxes d’impagaments i recuperació. 

La titulització és un procés de finançament que consisteix en la transferència de determinats drets de crèdit en actius negociables en els mercats financers organitzats. En el cas d’una titulització hipotecària, es per tant la cartera hipotecaria de l’entitat la que recolza la qualitat creditícia de la titulització. 

Aplicacions anidades
Ves Superior