Publicador de continguts

Caixa d'Enginyers implanta una oficina "Avant" a la seu de la Mútua General de Catalunya a Granollers.

10.10.2019
L’objectiu és oferir un assessorament de proximitat i un valor afegit als socis de l’àrea del Vallès Oriental.
Joan Cavallé, Director General de Caixa d’Enginyers, i Daniel Redondo, Director General de Mútua General de Catalunya.

Aquesta obertura forma part de l’acord estratègic establert entre Mútua General de Catalunya i Caixa d’Enginyers.

Caixa d’Enginyers segueix ampliant la seva xarxa d’oficines i arriba a Granollers amb una nova oficina “AVANT”, situada a seu de la Mútua en aquesta població, fruit de l’acord estratègic amb l’entitat asseguradora, iniciat el desembre de 2017.

Les oficines “AVANT” constitueixen centres d’atenció i assessorament personalitzat i comparteixen espais en les instal·lacions de Mútua General de Catalunya. Aquestes oficines compten amb un equip professional de Caixa d’Enginyers específicament qualificat per a les activitats d’assessorament (inversions, finançament o cobertura de riscos-assegurances), permetent a més desenvolupar les funcions operatives de les oficines bancàries convencionals. Amb Granollers, Caixa d’Enginyers ja suma 8 oficines “AVANT”, un model d’èxit que es consolida i que ja dona servei a més de 12.000 socis arreu del territori.

L’acord entre ambdues entitats es fonamenta en la complementarietat dels serveis que ofereixen, d’uns valors corporatius compartits i d’una filosofia d’atenció molt similar. Per aquest motiu, les sinèrgies generades suposen combinar la capacitat de distribució i venda dels serveis financers i asseguradors de Caixa d’Enginyers amb l’àmplia gamma i qualitat de les cobertures de les assegurances de salut de la Mútua.

Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, comenta que “aquesta nova oficina “AVANT” és la consolidació d’un model basat en la multicanalitat, on els professionals de Caixa d’Enginyers es centren en oferir un servei de valor afegit per a les empreses i habitants del Vallès Oriental, i que és possible gràcies a l’estreta col·laboració amb Mútua General de Catalunya, amb qui fa dos anys vam iniciar un acord que ens ha permès estendre la nostra presència arreu del territori i arribar a noves localitats.”

Per la seva banda, Daniel Redondo, director general de la Mútua General de Catalunya, ha assenyalat que “guanyem tots, ja que guanya el soci de Caixa d’Enginyers, que disposa de nous espais per a realitzar les seves gestions bancàries, té a la seva disposició l’amplia oferta asseguradora de la Mútua i, complementàriament, pot accedir o utilitzar els ‘Espais Mútua’ de les nostres oficines; i guanyen els mutualistes de Mútua General de Catalunya, que també poden accedir als serveis de Caixa d’Enginyers”.

Aquesta obertura a la ciutat de Granollers, situada al carrer d'Alfons IV número 36, és el resultat de la creixent demanda de servei que ha experimentat l’Entitat al territori i de la voluntat d’oferir un tracte personalitzat i de proximitat, que complementa la banca online. Tanmateix l’Entitat aposta per una ciutat emprenedora -que compta amb més de 6.000 empreses, moltes d’elles PIMEs, i una població activa de més de 30.000 persones- i amb molt potencial impulsant les iniciatives i projectes dels seus habitants per contribuir al seu desenvolupament econòmic i social.

Granollers és, de fet, un dels eixos industrials de Catalunya. El municipi, que té una població de 60.981 persones (segons dades de 2018), acull a dos grups empresarials que superen per separat els 400 milions d'euros de facturació anual. A més a més, Granollers compta amb tres empreses entre els cent i dos-cents milions de xifra de negoci.

També el Vallès Oriental és una comarca rellevant per la seva activitat econòmica i característiques socioeconòmiques, sent, amb 406.289 habitants, la cinquena més poblada de la demarcació de Barcelona. També destaca per l’increment en el darrer any del 2,7% en població ocupada registrada*, acumulant creixements durant els últims cinc anys, i l’augment de la seva activitat industrial (més d’un 5% al 2017), sent un dels principals pols industrials de Catalunya.

L’acord entre ambdues entitats es fonamenta en la complementarietat dels serveis que ofereixen, d’uns valors corporatius compartits i d’una filosofia d’atenció molt similar. Per aquest motiu, les sinèrgies generades suposen combinar la capacitat de distribució i venda dels serveis financers i asseguradors de Caixa d’Enginyers amb l’àmplia gamma i qualitat de les cobertures de les assegurances de salut de la Mútua.

Aplicacions anidades
Ves Superior