Publicador de continguts

Caixa Enginyers Emergents A, FI, sisè fons d'inversió en rendibilitat en el rànquing global dels fons emergents amb màxima qualificació ASG

30.09.2021

El debat entre el rendiment financer i la responsabilitat en les inversions continua sent matèria de discussió en la comunitat financera. Fruit dels progressos realitzats, el fons Caixa Enginyers Emergents A, FI, ha estat destacat en premsa com el sisè fons d'inversió més rendible i primer en el rànquing a escala nacional, prenent com a referència els millors fons des d'una òptica ASG.

“Hi ha fons d'inversió que inverteixen en els emergents i tenen una bona qualificació de sostenibilitat per a Morningstar, i que, a més, deixen bones rendibilitats als partícips”, subratlla l'article.

Si se seleccionen els fons d'inversió que inverteixen en mercats emergents de forma global i que compten amb 5 globus Morningstar, el sisè fons que millors resultats ha aconseguit en l'última dècada és el Caixa Enginyers Emergents A, FI, que aconsegueix un 7,8 % de rendibilitat anualitzada durant l'última dècada.

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior