Publicador de continguts

Fons a fons: CE Borsa Euro Plus, FI

21.07.2020
L'objectiu de CE Borsa Euro Plus és la consecució a llarg termini de rendibilitats positives en termes absoluts. Per a això, l'equip gestor se centra en la recerca de valors que maximitzin tant el potencial del fons com el marge de seguretat de cada inversió.

Les companyies en cartera tenen una sèrie de característiques comunes. En primer lloc, es tracta de negocis amb una tendència estructural positiva, és a dir, que siguin capaces de fer créixer els ingressos a ritmes de dígit simple mitjà cap endavant, que ofereixin visibilitat i que les seves perspectives siguin positives a llarg termini.

En segon lloc, les companyies han de presentar unes característiques qualitatives en forma d'avantatges competitius que protegeixin el seu model de negoci a llarg termini. Amb això, es pretén assegurar que el model de negoci no sigui fàcilment replicable i que s'evitin paranys de valor que puguin comportar una pèrdua de valor permanent. A més, han de ser companyies amb sòlids fonamentals, ja que això atorga seguretat a l'equip gestor davant caigudes conjunturals, per molt abruptes que aquestes siguin.

A continuació, s'exigeixen uns retorns elevats juntament amb capacitat de reinversió. Els retorns elevats sostenibles denoten que per un motiu o un altre la companyia compta amb un avantatge competitiu que impedeix als seus competidors poder esgarrapar part d'aquesta rendibilitat. Quant a la capacitat de reinversió, es busca que siguin negocis que no reparteixin beneficis, sinó que els reinverteixin. Amb això, el fons es beneficia dels efectes de l'interès compost a unes taxes de retorn de doble dígit.

Finalment, s'analitza la seva petjada mediambiental i es valora la seva qualificació ISR a través d’MSCI amb l'objectiu que el portafolis tingui una mitjana ESG de màxim nivell.

 

Aplicacions anidades
Botón noticias económicas
Ves Superior