SLIDER_Renta-Vitalicia
Introducció Rendes Vitalicies

Transforma els teus estalvis i comença a cobrar una renda mensual vitalícia per a continuar mantenint el teu benestar i qualitat de vida.

 

Una de les principals inquietuds quan ens apropem a l'edat de jubilació és com mantenir el nivell de vida amb la pensió que es rebrà.
Amb la renda vitalícia podràs complementar la pensió pública i gaudir de tots aquests avantatges:

Avantatges de la Renda

SEGURETAT
Assegurança de prima única.
Fent-hi una única aportació, gaudiràs d'una renda fixa assegurada per a tota la vida.

FISCALITAT
Una de les característiques més destacada és l'avantatge fiscal, amb un percentatge molt elevat de renda exempta de tributació.

CAPITAL PER ALS BENEFICIARIS
Amb una cobertura de defunció que et permetrà assegurar als teus una part o la totalitat del capital, en funció de la modalitat.

CONTRACTACIÓ PER A DOS TITULARS
En cas de mort del primer assegurat,
la renda mensual es continuarà abonant a l'altre assegurat.

 

Frase introducción modalidades

3 modalitats perquè triïs la que més et convingui.

Aplicacions anidades
Renda Vitalicia Live V2

RENDA VITALÍCIA
LIVE

Assegura't un ingrés periòdic per viure com a tu t'agrada

 

La vida és per gaudir-la, i ara és el teu moment.

Amb la garantia i la certesa de l'import que cobraràs.

 

 Renda garantida

Tipus d'interès tècnic i l'import de la renda seran vitalicis i fixats a l'inici de l'operació.

Cobertura de defunció

L'aportació inicial menys l'import de les rendes que s'han cobrat, amb un mínim de 0 euros.

Fiscalitat

Tributació fixa a l'IRPF i reducció fiscal a l'impost sobre succesions.(1)

 Import màxim

1.000.000 d'euros.

Edat per contractar

Entre 60 i 85 anys.

 

Més informació

Renda Vitalicia Guaranty V2

RENDA VITALÍCIA
GUARANTY

La teva renda
per a tota la vida

 

Assegura't que els teus estalvis et
durin tota la vida i que, quan moris, els diners acabin en les persones que vulguis.

Amb la garantia d’un cobrament mensual per a tota la vida.

 

Cobertura de defunció

En cas de defunció, els teus beneficiaris rebran el capital aportat més un 1,3 % de la prima inicial aportada , amb un màxim de 1.500 euros.

Fiscalitat

Tributació fixa a l'IRPF i reducció fiscal a l'impost sobre succesions.(1)

Import màxim

1.000.000 d'euros.

Edat per contractar

Entre 60 i 85 anys.

 

Més informació

Renda Vitalicia Reinvest V2

RENDA VITALÍCIA
REINVEST

Una renda més atractiva i amb grans avantatges fiscals

 

Reinverteix els teus guanys i maximitza l'estalvi fiscal.

Si has obtingut guanys per la transmissió d'elements patrimonials, gaudiràs
d'una exempció total o parcial en la tributació.*

 

Renda garantida

El tipus d'interès tècnic i l'import de la
renda seran vitalicis i fixats a l'inici de l'operació.

Cobertura de defunció

Capital decreixent en un 5% anual sobre l'aportació inicial, fins a un màxim del 50% a partir de l'any 10.

Import màxim

240.000 euros.

Edat per contractar

Entre 65 i 85 anys.

 

Més informació

Optimitza la teva fiscalitat

Optimitza la teva fiscalitat

En funció de quina sigui l'edat del perceptor en el moment de la contractació de la pòlissa, variarà el percentatge de la renda percebuda que cal tributar a l'IRPF com a rendiment del capital mobiliari:

Taula optimitza la teva fiscalitat
Edat en constituir
la renda
Percentatge de renda
exempta de tributació
Percentatge de retenció
sobre la renda
Percentatge de renda considerada
rendiment del capital mobiliari
Entre 60 i 65 anys 76% 4,56% 24%
Entre 66 i 69 anys 80% 3,80% 20%
Més de 70 anys 92% 1,52% 8%

Quan es produeixi el rescat de l'assegurança, tindrà la consideració de rendiment del capital mobiliari la diferència entre l'import percebut en concepte de rescat i la prima única pagada més la part de les rendes percebudes que van resultar exemptes de tributació per aplicació dels percentatges mostrats a la taula anterior. Aquests rendiments del capital mobiliari es troben subjectes a retenció a compte de l’IRPF, al tipus vigent en cada moment.

*

Exempció de tributar per la renda obtinguda per la transmissió d’un element patrimonial

Amb els requisits següents:

  • El contribuent ha de tenir més de 65 anys.
  • L'import màxim de l'exempció fiscal és de fins a 240.000 euros.
  • La renda s'ha de contractar en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data efectiva de venda de l'element patrimonial.
Disclaimer Renta Vitalicia

 

(1) Consulta, en cada cas, la reducció fiscal aplicable a la Comunitat Autònoma de referència del causant.
Assegurança contractada amb Caixa Enginyers Vida - Caja Ingenieros Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.
Pots consultar les companyies amb les quals Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.
Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip de cadascuna de les modalitats.

 

 

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior