Slider SIALP
Intro SIALP


El Pla Futur 5 SIALP (Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini)1, t'ofereix l'oportunitat d'estalviar còmodament, amb aportacions periòdiques i/o extraordinàries.

 

Contingut pestanyes SIALP

 

 • Interès net garantit: El tipus d'interès brut garantit del Pla Futur 5 SIALP durant tota la durada del contracte es fixa de manera semestral amb un mínim del 0,45% anual. Les despeses imputables queden limitades al 0,40% anual.
  Tipus d'interès net garantit fins al 30/09/2021: 0,05 anual (resultat de l'aplicació del 0,45% d'interès brut anual aplicat en aquest semestre, menys les despeses imputables del 0,40% anual).
 • Inversió garantida: el 100% de la inversió està garantida per Caixa Enginyers Vida.
 • Liquiditat total: en qualsevol moment podràs exercir el dret de rescat total, del Pla Futur 5 SIALP2.
 • Màxima flexibilitat: podràs realitzar aportacions extraordinàries (mínim 250€) o periòdiques (mínim 50€)3 amb total llibertat.
 • Capital de defunció: en ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció4.

 

Els rendiments acumulats al Pla Futur 5 SIALP no tributaran, sempre que es compleixin els requisits següents*:

 • Que transcorrin 5 anys des de la primera aportació.
 • Sempre que s'aportin com a màxim 5.000 euros anuals.
 • Que la percepció sigui en forma de capital.
 • 1 contribuent = 1 PALP. Un contribuent només pot ser titular d'un Producte d'Estalvi a Llarg Termini (PALP), sigui en format SIALP o CIALP.

Amb la possibilitat de fer traspassos entre SIALP i CIALP sense cost fiscal.

 

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú, Navarra, Biscaia i Guipúscoa. A la diputació foral d'Àlaba no està regulada aquesta exempció. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


Disclaimer SIALP

(1) El Pla Futur 5 SIALP és una Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aquí les companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

(2) Es podrà exercir el dret de rescat total en qualsevol moment, cancel·lant el contracte i el seu valor serà igual a la provisió matemàtica assolida en aquell moment, en el qual no es meritaran els interessos que corresponguin a l'última revisió de l'interès tècnic aplicable. Els rescats parcials no estan permesos.

(3) Aportació màxima anual: 5.000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions, PPA y PIES).

(4) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional de l'1,3% de la provisió matemàtica.