Slider SIALP
Intro SIALP


El Pla Futur 5 SIALP (Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini)1, t'ofereix l'oportunitat d'estalviar còmodament, amb aportacions periòdiques i/o extraordinàries.

 

Contingut pestanyes SIALP

 

 • Interès net garantit: El tipus d'interès brut garantit del Pla Futur 5 SIALP durant tota la durada del contracte es fixa de manera semestral amb un mínim del 0,45% anual. Les despeses imputables queden limitades al 0,40% anual.
  Tipus d'interès net garantit fins al 30/09/2023: 0,55% anual (resultat de l'aplicació del 0,95% d'interès brut anual aplicat en aquest semestre, menys les despeses imputables del 0,40% anual).
 • Inversió garantida: el 100% de la inversió està garantida per Caixa Enginyers Vida.
 • Liquiditat total: en qualsevol moment podràs exercir el dret de rescat total, del Pla Futur 5 SIALP2.
 • Màxima flexibilitat: podràs realitzar aportacions extraordinàries (mínim 250€) o periòdiques (mínim 50€)3 amb total llibertat.
 • Capital de defunció: en ser una Assegurança de Vida, atorga un capital addicional en cas de defunció4.

 

Els rendiments acumulats al Pla Futur 5 SIALP no tributaran, sempre que es compleixin els requisits següents*:

 • Que transcorrin 5 anys des de la primera aportació.
 • Sempre que s'aportin com a màxim 5.000 euros anuals.
 • Que la percepció sigui en forma de capital.
 • 1 contribuent = 1 PALP. Un contribuent només pot ser titular d'un Producte d'Estalvi a Llarg Termini (PALP), sigui en format SIALP o CIALP.

Amb la possibilitat de fer traspassos entre SIALP i CIALP sense cost fiscal.

 

* Segons la legislació fiscal vigent per al territori comú, Navarra, Biscaia i Guipúscoa. A la diputació foral d'Àlaba no està regulada aquesta exempció. Els avantatges fiscals són propis d'aquest tipus de producte, no només de Caixa d'Enginyers.


Disclaimer SIALP

(1) El Pla Futur 5 SIALP és una Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini en què les figures de prenedor i assegurat han de coincidir. Contractada amb Caixa Enginyers Vida - Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Consulta les  companyies amb què Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

(2) Es podrà exercir el dret de rescat total en qualsevol moment, cancel·lant el contracte i el seu valor serà igual a la provisió matemàtica assolida en aquell moment, en el qual no es meritaran els interessos que corresponguin a l'última revisió de l'interès tècnic aplicable. Els rescats parcials no estan permesos.

(3) Aportació màxima anual: 5.000 euros (límit independent al d'aportacions a Plans de Pensions, PPA y PIES).

(4) L'import de la cobertura econòmica addicional per defunció serà equivalent a la provisió matemàtica a la data en què l'entitat asseguradora tingui constància de l'esdeveniment més un capital addicional de l'1,3% de la provisió matemàtica.

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Sol·licitar ara

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior