Slider Seguro Erasmus
contenido Seguro Erasmus 2024

Ara, a més de gaudir de tots els avantatges que t'ofereixen les nostres targetes amb condicions Erasmus, podràs disposar de les cobertures més completes durant la teva estada a l'estranger. Que res enteli una experiència inoblidable!

Contracta-la pels mesos que necessitis a un preu exclusiu per als socis de Caixa Enginyers. Tres modalitats que s'adapten al país on estudiaràs.

 

 • Modalitat Bàsica:

 

Duració Europa Resta del món
Fins a 34 dies 22,81 € 28,22 €
Mes addicional 22,81€ 28,22 €

 

 

 • Modalitat Completa A:

 

Duració Europa Resta del món
Fins a 34 dies 47,52 € 68,58 €
Mes addicional 47,52 € 68,58 €
 • Modalitat Completa B:

 

Duració Europa Resta del món
Fins a 34 dies 83,50 € 131,98 €
Mes addicional 83,50 € 131,98 €

 

Inclou servei d'assistència 24 hores, amb trucada a cobrament revertit.

 

Cobertures Modalitat Bàsica Modalitat Completa A Modalitat Completa B
DESPESES MÈDIQUES PER MALALTIA O ACCIDENT
Pagament de despeses i honoraris mèdics, farmacèutics (per prescripció facultativa), quirúrgics, d'hospitalització i ambulància, amb un límit de:
 • Per despeses originades a Espanya i derivades d'una malaltia o accident ocorreguts a Espanya.
 • Per despeses originades a l'estranger i derivades d'una malaltia o accident ocorreguts a l'estranger.


 
 • 600€
 • 6.000€


 
 • 600€
 • 100.000€


 
 • 600€
 • 200.000€
DESPESES DE REPATRIACIÓ O TRANSPORT SANITARI DE FERITS O MALALTS
S'organitzaran i abonaran les despeses del mitjà de transport, en cas que per malaltia o accident no pugui continuar el viatge i utilitzar el transport pel programa objecte del viatge
IL·LIMITAT IL·LIMITAT IL·LIMITAT
REPATRIACIÓ O TRANSPORT DE DIFUNTS
Fins al lloc d'inhumació a Espanya.
IL·LIMITAT IL·LIMITAT IL·LIMITAT
PROLONGACIÓ D'ESTADA A HOTEL
Si l'assegurat està malalt o accidentat i no és possible la seva tornada, quan l'equip mèdic de l'Assegurat ho decideixi en funció dels seus contactes amb el metge que l'atén, l'assegurador pren a càrrec seu les despeses motivades per la prolongació d'estada a hotel, abonant-li: 60 € dia, amb un límit de
600€ 600€ 600€
TORNADA DE L'ASSEGURAT PER DEFUNCIÓ D'UN FAMILIAR DIRECTE
En cas de defunció d'un familiar directe a Espanya l'Assegurador organitzarà i abonarà les despeses del mitjà de transport per la tornada de l'Assegurat.
IL·LIMITAT IL·LIMITAT IL·LIMITAT
TRANSMISSIÓ DE MISSATGES URGENTS INCLÒS INCLÒS INCLÒS
DESPLAÇAMENT D'UN ACOMPANYANT
Quan l'Assegurat hagi estat hospitalitzat i es prevegi una duració superior a 5 dies, l'Assegurador posarà a disposició d'un familiar del mateix, un bitllet d'anada i tornada des del seu domicili, per tal d'acudir al seu costat
IL·LIMITAT IL·LIMITAT IL·LIMITAT
ESTADA D'UN ACOMPANYANT
En cas d'hospitalització de l'Assegurat, i que aquesta fos superior a 5 dies, l'Assegurador es farà càrrec de les despeses d'estada d'un familiar a un hotel, contra els justificants oportuns, 60€/dia, fins un límit de
600€ 600€ 600€
ASSEGURANÇA D'EQUIPATGE I EFECTES PERSONALS
Es garanteix el pagament de les pèrdues materials patides per l'equipatge a conseqüència de robatori; averies, danys per incendi o robatori i la averia o pèrdua total o parcial ocasionada pel transportista.
150€ 150€ 150€
RESPONSABILITAT CIVIL PRIVADA DURANT EL VIATGE
Danys corporals o materials causats involuntàriament a tercers, amb un límit de
30.000€ 100.000€ 100.000€
PÈRDUA DE CLASSES
A conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, l'Assegurat estigués impedit per assistir a la classe durant 20 dies consecutius, almenys, a comptar de la data de l'accident, fins al límit de
NO 1.200€ 1.200€
PÈRDUA DE MATRICULA
A conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, l'assegurat estigués impedit per assistir a la classe durant 2 mesos consecutius, almenys, a comptar de la data de l'accident, o hauria passat dins dels 15 dies immediatament anteriors a la convocatòria d'un examen final, impedint-hi l'assistència. L'import abonat per la matriculació en el curs fins a
NO 1.800€ 1.800€
ACCIDENTS, DURANT LES 24 HORES
En cas de defunció o invalidesa, indemnització fins al límit de
6.000€ 6.000€ 6.000€
ANUL·LACIÓ CURS D'ESTIU
S'indemnitzarà en concepte de despeses d'Anul·lació de Viatge, si en finalitzar l'alumne el curs hagués suspès tres o més assignatures i per aquesta causa no efectuï el viatge. Aquesta cobertura té efecte sempre que durant el curs de referència, l'alumne no hagués suspès dues o més assignatures durant tres avaluacions consecutives.
NO 600€ 600€
ANUL·LACIÓ ANY ESCOLAR
S'ha d'indemnitzar en concepte de despeses d'Anul·lació de Viatge si l'alumne ha de realitzar els seus exàmens en la convocatòria de setembre en almenys tres matèries del curs en què es trobi matriculat, excloent Educació Física, Religió, Ètica, Música, Treballs Manuals i qualsevol una altra assignatura que tingui la consideració de complementari en les matèries bàsiques del curs. Aquesta cobertura té efecte sempre que durant el curs de referència, l'alumne no s'hagués suspès dues o més assignatures durant tres avaluacions consecutives.
NO 1.800€ 1.800€

 

Contractar ara

 

 

Aquesta llista de cobertures és un resum de Garanties, supeditat a les exclusions i limitacions recollides a les condicions generals de la pòlissa.

Assegurança contractada amb ERGO Seguros de Viaje, S.A., amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar-les Companyies amb les que Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència. Prèvia autorització de Caixa Enginyers.

Per contractar aquest producte és necessari ser soci de Caixa Enginyers. En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per un import de 9,01 €, en concepte de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris.

Condicions vàlides per el 2024 i estan subjectes a modificacions segons tarifes vigents en el moment de la contractació. Amb prèvia autorització expressa de Caixa Enginyers.

Titulo Productos relacionados

Productes relacionats

Publicador de continguts
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita'l ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Més informació

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

 
localitzador oficines

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 

 
teléfono de contacto

Truca'ns

900 300 321

 

 
whatsapp

Envía'ns un WhatsApp

646 420 384

 

Ves Superior