Slider Seguro Viaje cabecera
Amb l'Assegurança de Viatge de Caixa d'Enginyers desconnecta de la rutina amb les cobertures que et mereixes

 

Amb l'Assegurança de Viatge de Caixa d'Enginyers desconnecta de la rutina amb les cobertures que et mereixes

 

ABANS DEL VIATGE

Tot preparat?

Estaràs cobert en els casos de:

 • Despeses per anul·lació de viatge
 • Demores de viatge:
 • Despeses per demora de transports
 • Anul·lació de la sortida per vaga
 • Pèrdues d'enllaços
 • Pèrdua de serveis contractats

 

 

TRAJECTE

Acomoda't i gaudeix del paisatge

Si passa alguna cosa, et gestionarem:

 • Pèrdua total o parcial d'equipatges
 • Demora en el lliurament d'equipatges
 • Despesa i gestió per pèrdua de documents
 • Accidents durant el viatge
 • Recuperació de dades en suports digitals d'emmagatzemament
 • Reemborsament de vacances
 

DESTINACIÓ

Diverteix-te en les teves vacances

Ens encarregarem dels imprevistos:

 • Assistència sanitària il·limitada a Europa i al Món
 • Reemborsament de vacances
 • Responsabilitat civil
 • Assistència sanitària, desplaçament i estada d'un acompanyant
 • Protecció jurídica
 • Extensió de viatge

 

Características Seguro Viaje2

Protecció davant la COVID-19

 

L'assegurança de viatges exclusiva per a socis de Caixa d'Enginyers també et protegeix davant la COVID-19.

Inclòs com qualsevol altra malaltia o patologia normal (per exemple una apendicitis) i no com a pandèmia, d'aquesta manera, en cas de patir COVID-19 durant el viatge, els assegurats tindran tota l'assistència necessària tant mèdica com de repatriació i de desplaçament de familiars

 

La teva assegurança de viatge, encara més completa:

Totes les nostres pòlisses d'assistència en viatge ofereixen cobertura mèdica en cas de contagi de COVID-19 durant el desplaçament. Estaràs cobert per:

 • Les despeses mèdiques durant el viatge fins al límit indicat en l'assegurança.
 • Proves diagnòstiques prescrites pels professionals sanitaris en cas de ser necessàries.
 • Assistència mèdica, transport sanitari, hospitalització.
 • Despeses de prolongació d'estada durant 14 dies en el cas que el viatger hagi de guardar quarantena per ser COVID positiu.
 • En cas que l'assegurat requereixi hospitalització, la repatriació o desplaçament d'un acompanyant.
 • Telemedicina via telemàtica: consulta a través de l'APP per rebre assistència immediata i evitar desplaçaments a centres mèdics.

Aquesta ampliació de cobertura s'aplica de forma immediata i sense cost a tots els prenedors i assegurats de l'assegurança d'Assistència en viatge que Caixa d'Enginyers ofereix en exclusiva a través de la Companyia especialitzada en Assegurances de Viatges ERGO.


Característiques de l'Assegurança de Viatge

Per què contractar l'Assegurança de Viatge?

 • Els dos riscos més importants que has de tenir en compte quan viatges són:
  Les urgències i els imprevistos de salut.
  Les reclamacions per danys materials i personals que puguis ocasionar.
 • Amb l'Assegurança de Viatge, exclusiva per a socis de Caixa d'Enginyers, rebràs l'assistència sanitària que necessitis a qualsevol part del món de manera ràpida i senzilla, i també tindràs cobertures de protecció jurídica i responsabilitat civil amb els serveis i capitals assegurats adequats a la teva destinació.

 

 

Viatges sol o acompanyat?

 • Modalitat INDIVIDUAL: 156,96 euros l'any.
 • Modalitat FAMILIAR: 280,13 euros l'any.
  Amb la modalitat familiar tots els familiars que convisquin amb tu obtenen les teves mateixes cobertures, perquè la teva única preocupació sigui la de gaudir de les vacances amb ells.

 

 

Avantatges mundials:

 • Qualsevol tipus de viatge particular (fins a 90 dies consecutius a l'estranger).
 • A qualsevol lloc del món (llevat de zones o països en conflicte).
 • Viatges per compte propi i els que es contracten a través d'agències. Inclosos viatges en creuers.
 • Servei d'assistència i protecció jurídica les 24 h dels 365 dies de l'any només amb una de simple trucada i sense desemborsament per endavant (sempre que es tramiti a través de la companyia asseguradora).

Cobertures de l'Assegurança de Viatge

Riscos coberts i sumes assegurades* per persona:

 

1. Equipatges   Repatriació d'un acompanyant il·limitat
Pèrdues materials:   Repatriació o transport de menors i/o discapacitats il·limitat
 Espanya 750 € Tornada de l'assegurat per mort d'un familiar no assegurat il·limitat
 Europa 1.200 € Tornada de l'assegurat per hospitalització d'un familiar no assegurat il·limitat
 Resta del món 2.000 € Tornada anticipada per sinistre greu a la llar o al despatx professional il·limitat
Demora en el lliurament - MILLORA 300 € Enviament urgent de medicaments no existents a l'estranger inclòs
Despeses de gestió per pèrdua de documents - MILLORA 250 € Transmissió de missatges urgents inclòs
Pèrdua de claus de l’habitatge habitual - MILLORA 120 € Ajuda a la localització i enviament d'equipatges inclòs
    Ajuda en viatge inclòs
2. Demora de viatge   Servei d'intèrpret inclòs
Despesa per demora de viatge a la sortida del mitjà de transport fins a un límit de 270 €:   Anul·lació de targetes inclòs
 90 euros, si la demora és superior a 6 hores   Avançament de fons a l'estranger 1.500 €
 90 euros més, si la demora és superior a 12 hores      
 90 euros més, si la demora és superior 18 hores      
Anul·lació de la sortida a causa de vaga 90 € 5. Recuperació de dades  
Pèrdua d'enllaços per retard del transport - MILLORA 350 € Pèrdua o deteriorament en suports interns d'emmagatzemament de suports digitals portàtils inclòs
Pèrdua de transport per accident "in itinere" - MILLORA 350 €    
Denegació d'embarcament per "over booking" 180 € 6. Responsabilitat civil  
Demora de viatge en l'arribada del transport - MILLORA 180 € Responsabilitat civil privada 90.000 €
Transport alternatiu per pèrdua d'enllaç 300 €    
Pèrdua de serveis contractats 300 € 7. Anul·lació  
Extensió de viatge amb 100 €/dia fins a un límit de 500 € Despeses per anul·lació de viatge:  
Despeses en àrees de descans 60 €  Espanya 1.000 €
     Europa 2.000 €
3. Accidents    Resta del món 4.000 €
Accidents durant el viatge:      
 En cas de mort 6.000 € 8. Reemborsament de vacances  
 En cas d'invalidesa permanent 6.000 € Reemborsament de vacances  
Despeses de recerca i salvament 300 €  Espanya 1.000 €
Accidents del mitjà de transport - MILLORA 50.000 €  Europa 2.000 €
     Resta del món 4.000 €
4. Assistència persones / Serveis de salut      
Despeses mèdiques, quirúrgiques i d'hospitalització per malaltia o accident:   9. Despeses de cancel·lació  
 Espanya - MILLORA 3.000 € Cancel·lació per part d'organitzadors 600 €
 Europa - MILLORA 60.000 €    
 Resta del món - MILLORA 150.000 € 10. Protecció jurídica  
 Despeses d'odontòleg 300 € Defensa penal 3.000 €
Compensació per hospitalització amb 100 €/dia fins a un límit de 250 € Assessorament jurídic a distància en desplaçaments inclòs
Pròrroga d'estada en hotel amb 100 €/dia fins a un límit de 1.000 € Reclamació de danys no contractuals 3.000 €
Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts il·limitat Reclamació per incompliment de contractes de compravenda i serveis 3.000 €
Repatriació o transport de difunts il·limitat    
Reincorporació al viatge fins a 12.000 €    
Desplaçament d'un acompanyant en cas d'hospitalització il·limitat    
Estada de l'acompanyant desplaçat amb 100 €/dia fins a un límit de 1.000 €    
Despeses mèdiques a l'estranger de l'acompanyant desplaçat:      
 Europa 15.000 €    
 Resta del món 30.000 €    
       

 

I la APP TRAVEL & CARE on podràs consultar informació d’emergència, localització d’hospitals, farmàcies, ambaixades i els teus sinistres oberts.

*Resum que informa de l'àmbit de les cobertures i de les sumes assegurades màximes per a cadascuna d'aquestes cobertures. En les condicions generals i particulars del contracte d'assegurança es recull el detall del seu abast, així com les clàusules limitadores en cas d'aplicar-se i dels requeriments necessaris per poder tramitar les corresponents prestacions en cas de sinistre.

Aplicacions anidades
Aplicacions anidades
Boton contratar seguro viaje

FM Faqs Covid Seguro Viaje

FAQ's - Tens cap dubte?

Preguntes freqüents sobre cobertures Covid-19.

Pie Seguro Viaje

Assegurança contractada amb ERGO Seguros de Viaje, S.A., i amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052 i que té concertada l'assegurança de responsabilitat civil requerida per l'article 152 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer. Pots consultar aqui les companyies amb les quals Caixa d'Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència.

Tarifes vàlides al juny de 2022 i subjectes a modificacions segons tarifes vigents en el moment de la contractació. Prèvia autorització de Caixa d’Enginyers.

Per contractar aquest producte és necessari ser soci de Caixa d'Enginyers. En obrir el teu compte, adquireixes un títol cooperatiu per un import de 9,01 €, en concepte de part del capital social de la Cooperativa de Consumidors i Usuaris.

Titulo Productos relacionados

Productes relacionats

Publicador de continguts
Ves Superior