Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers, reconeguda per la seva solidesa, solvència i qualitat de servei

09.03.2021
Les mesures que Caixa d'Enginyers va adoptar per a mitigar l'impacte de la COVID-19 han estat valorades molt positivament

La cooperativa de crèdit Caixa d’Enginyers és considerada com una Entitat de confiança, sòlida i solvent, i el 81% dels seus socis valoren entre un 8 i un 10 aquests conceptes (essent 10 la valoració màxima). Així ho posa de manifest un estudi realitzat per la consultora Stiga que determina el nivell de satisfacció de la base social amb el servei ofert per l'Entitat.

La qualitat en el servei que ofereix és un gran actiu i els socis que tenen una vinculació més gran amb Caixa d'Enginyers són els que millor la valoren. Aquesta qualitat es genera, entre altres coses, gràcies a la professionalitat i al tracte personalitzat que ofereixen els seus gerents. La satisfacció es fa palesa a través de diferents punts de l'estudi, un exemple d'això és que 7 de cada 10 socis de Banca Personal han valorat al seu gestor amb un 9 sobre 10.

Caixa d’Enginyers ha obtingut un índex de recomanació segons la metodologia NPS (Net Promoter Score) del 52,9%, tres punts per sobre de la valoració anterior i molt per sobre de la mitjana del sector financer. A més, s’ha incrementat el nombre de socis que considera la cooperativa de crèdit com la seva entitat bancària en exclusiva en 4,3 punts. Així mateix, 2 de cada 3 socis tenen a Caixa d’Enginyers com la seva entitat principal.

El 2020 l'Entitat va posar en marxa diverses mesures per a reduir l'impacte generat per la COVID-19 i cobrir les necessitats financeres dels seus socis. Aquest comportament és valorat molt positivament i arriba al 8,19 de nota mitjana.

Segons Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers: “estem molt satisfets amb els resultats obtinguts, ja que, en un any en què el sector bancari s'ha vist impactat negativament tant per les mesures reguladores com per la imatge percebuda pels clients, Caixa d'Enginyers se’n manté al marge i millora el seu posicionament tant pel que fa a resultats i negoci, com en la percepció i valoració per part dels seus socis i sòcies”.

El nivell de satisfacció de la base social obté una puntuació de 8,28, el seu nivell de fidelitat aconsegueix el 8,91 i la recomanació arriba al 8,63. L'Entitat ha millorat totes aquestes valoracions respecte a l'any anterior, essent 10 la puntuació màxima. Els socis avalen també el caràcter cooperatiu de Caixa d'Enginyers i, en aquest sentit, el seu compromís amb la societat obté una puntuació molt positiva (8,13), la qual cosa reafirma el model d'aquesta Entitat, que es caracteritza per la seva proximitat i per la seva connexió amb les persones i amb la societat, i que, a més, genera valor compartit per als seus socis més enllà del component financer.

La cooperativa de crèdit manté una gran aposta per la digitalització i l'any passat va implementar diverses millores quant al servei de Banca ONLINE. Aquest esforç ha estat valorat positivament, i un 98,4% dels socis fa servir aquest servei per a consultar el seu saldo i realitzar operacions senzilles.

Aplicacions anidades
Ves Superior