Publicador de continguts

Caixa d’Enginyers Gestió, primera entitat a Espanya que obté la certificació ASG (Ambiental, Social i de Gobernança) de MainStreet Partners

04.07.2022
La Gestora de fons del grup Caixa d'Enginyers ha rebut la certificació ASG per part de MainStreet Partners, on s'acredita que Caixa d'Enginyers Gestió no fa greenwashing en la gestió de les seves inversions. Caixa Enginyers Gestió, filial del Grup Caixa d'Enginyers , ha treballat al llarg dels 20 anys d'història per crear solucions d'inversió destinades a aconseguir l'impacte positiu mediambiental i social, sense oblidar el rendiment financer a llarg termini.

Caixa Enginyers Gestió, gestora del Grup Caixa d'Enginyers, serveis financers i asseguradors Caixa d'Enginyers, ha estat la primera gestora del mercat espanyol en obtenir la certificació ASG (Ambiental, Social i de Governança) concedida per MainStreet Partners, boutique d'ASG Advisory, establerta a Londres i creada el 2008.

Aquest reconeixement coincideix amb la celebració del 20è aniversari de Caixa Enginyers Gestió i posa de manifest el compromís del Grup per les finances sostenibles i l'objectiu de ser una empresa de gestió d'inversió 100% sostenible. Prop del 80% del patrimoni de la gestora està classificat com a article 8, sobre la base de l'EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR), que distingeix aquells fons que promouen els factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en els seus processos de inversió. En aquest sentit, Caixa Enginyers Gestió ha estat reconeguda com una gestora que no fa greenwashing en els processos d'inversió, i que advoca per les finances sostenibles, amb una clara ambició de desenvolupar productes d'inversió innovadors que permetin als inversors participar en la transició cap a una economia sostenible.

La metodologia utilitzada per MainStreet Partners per atorgar aquesta certificació es centra en l’avaluació de tres pilars: la gestora d’actius, l’estratègia del fons i els títols individuals en cartera. La qualificació final no es basa simplement en la mitjana dels tres pilars, sinó que cadascun dels vuitanta indicadors té un pes específic. A més, el model inclou elements "bonus/malus" en funció de la categoria a la qual pertanyi el fons. És a dir, que a més de criteris merament financers, també es valoren una sèrie de criteris relacionats amb els anomenats factors ASG: mediambientals, socials i de govern corporatiu.

Xavier Fàbregas, director general de Caixa d'Enginyers Gestió ha afirmat que “superar la certificació ASG amb èxit per al conjunt dels nostres fons d'inversió és una gran fita que ens enorgulleix per la confiança que els socis i sòcies de Caixa d'Enginyers han dipositat a les nostres estratègies d'inversió, però, sobretot, pel fet de compartir una visió d'impacte positiu a la nostra societat i al planeta i contribuir a la descarbonització de l'economia. Un èxit molt especial justament aquest any en què Caixa d’Enginyers Gestió celebra els seus 20 anys d'història. Un període que s’ha caracteritzat per grans reconeixements en matèria de sostenibilitat i que ens ha situat al capdavant de la inversió responsable a Espanya”.

Aplicacions anidades
Ves Superior