Preguntes freqüents sobre les comissions dels comptes

Es tracta d’una comissió que es cobrarà trimestralment a aquells socis que tinguin comptes Particulars o Professionals. En la mesura que la teva activitat compleixi amb un d’aquests requisits, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o d'ingressos recurrents d'import superior o igual a 700 €/mes i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.
 • El primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

S'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

L’1 de febrer es van comunicar els canvis aplicats als comptes Particulars i Professionals a través de carta física o de l’apartat e-docs de Banca ONLINE, en funció del canal de comunicació escollit per cada soci. A més, durant la primera quinzena de febrer vam reforçar la comunicació amb l’enviament d’un email/SMS.
L'aplicació de la comissió de manteniment entra en vigor l'1 d'abril de 2021 i el seu cobrament es farà efectiu a partir de l'1 de juliol de 2021. Queden exempts de la comissió de manteniment trimestral, els socis de Caixa d'Enginyers que tinguin un compte que compleixi algun dels requisits establerts:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o d'ingressos recurrents d'import superior o igual a 700 €/mes i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.
 • El primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

S'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Si l’ingrés té procedència d’un compte d’una altra entitat i és  d’un import mínim de 700€ al mes, el compte Particular quedarà exempt de la comissió de manteniment. En el cas dels comptes Professionals han de complir amb un dels següents requisits: tenir una facturació trimestral de les targetes Business associades al compte de 2.000€; o tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Si es tracta d’un compte Particular, també es consideren ingressos recurrents els ingressos de xecs, les transferències d’altres entitats o els traspassos de comptes de Caixa d’Enginyers amb diferent titular.

En alguns casos l’ingrés de la nòmina es realitza mitjançant xec o ingrés des del compte de l’empresa sense indicar el concepte “nòmina”. Aquest és el motiu pel qual es consideren aquests moviments com a ingrés recurrent. Els ingressos en efectiu, traspassos entre comptes del mateix titular o abonament de remesa de rebuts no es poden considerar com el pagament d’una nòmina. 
Es tracta d’una comissió que es cobrarà trimestralment a aquells socis que tinguin comptes Particulars o Professionals i que no compleixin amb alguns dels requisits que detallen. En la mesura que la teva activitat compleixi amb algun d’ells, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o d'ingressos recurrents d'import superior o igual a 700 €/mes i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.
 • El primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

S'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Es tracta d’una comissió que es cobra trimestralment a aquells socis que no compleixin amb algun dels requisits que especifiquem a continuació durant aquest període. En la mesura que la teva activitat compleixi amb algun d’ells, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o d'ingressos recurrents d'import superior o igual a 700 €/mes i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit de Caixa d’Enginyers associada al mateix compte.
 • Mantenir en vigor i domiciliats en el compte dues o més assegurances dels els rams de Vida, Llar, Auto i Salut, a través de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU.
 • Disposar de fons d'inversió de Caixa Enginyers Gestió o plans de pensions de Caixa Enginyers Vida per un valor liquidatiu mínim de 20.000 euros associats al compte.
 • El primer titular és menor de 26 anys. A partir dels 26 anys, només serà gratuïta si es compleix alguna de les condicions anteriors.

Si no es compleix cap de les condicions anteriors, s'aplicarà una comissió en concepte de manteniment del compte de 18 €/trimestre. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,72% TAE i una comissió de 18 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

S'aplicarà una bonificació de 12 € sobre la comissió de 18 € en concepte de manteniment del compte si es manté vigent una aportació periòdica d’un import a partir de 100 €/mes a fons d'inversió, plans de pensions o productes d'estalvi-vida del Grup Caixa d'Enginyers. Per exemple, per a un saldo mitjà de 10.000 € anuals, tenint en compte un 0% d'interès nominal anual suposaria un -0,24% TAE i una comissió de 6 € trimestrals. Consulta el detall dels Requisits per a la exempció de la comissió de manteniment.

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Pots cancel·lar el teu compte a través de la teva oficina gestora de forma presencial, o bé enviar l’imprès de cancel·lació, d’un compte puntual o del teu darrer compte, signat per tots els titulars i adjunt còpia dels DNI, per email.

Abans d’enviar l’email, revisa el document d’instruccions per conèixer les recomanacions necessàries per poder cancel·lar el teu compte.