Preguntes freqüents sobre les comissions dels comptes

Es tracta d’una comissió que es cobrarà trimestralment a aquells socis que tinguin comptes Particulars o Professionals. En la mesura que la teva activitat compleixi amb un d’aquests requisits, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o ingressos recurrents, d’un import mínim de 700€/mes.
 • Domiciliació de la pensió de la TGSS.
 • Mantenir vigent una ordre d’aportació periòdica mensual mínima de 100 € al mes a un Fons d’Inversió, Pla de Pensions i/o a un producte d'Estalvi Vida de Caixa d’Enginyers.
 • Que el primer titular del compte sigui menor de 26 anys.

 

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

El passat mes de setembre vam enviar a tots els nostres socis un e-mail/sms i vàrem publicar la comunicació a l’apartat e-docs de Banca ONLINE, en el que informàvem sobre els possibles canvis associats als seus comptes Particulars o Professionals. L’aplicació de la comissió de manteniment entrava en vigor l’1 de gener de 2020 i el seu cobrament es faria efectiu a partir de l’1 d’abril. Queden exempts de la comissió de manteniment trimestral, els socis de Caixa d’Enginyers que tinguin un compte que compleixi amb algun dels requisits establerts:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o ingressos recurrents, d’un import mínim de 700€/mes.
 • Domiciliació de la pensió de la TGSS.
 • Mantenir vigent una aportació mínima de 100€ al mes a un Fons d’Inversió, Pla de Pensions i/o a un producte d'Estalvi Vida de Caixa d’Enginyers.
 • Que el primer titular del compte sigui menor de 26 anys.

    

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Si l’ingrés té procedència d’un compte d’una altra entitat i és  d’un import mínim de 700€ al mes, el compte Particular quedarà exempt de la comissió de manteniment. En el cas dels comptes Professionals han de complir amb un dels següents requisits: tenir una facturació trimestral de les targetes Business associades al compte de 2.000€; o tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Si es tracta d’un compte Particular, també es consideren ingressos recurrents els ingressos de xecs, les transferències d’altres entitats o els traspassos de comptes de Caixa d’Enginyers amb diferent titular.

En alguns casos l’ingrés de la nòmina es realitza mitjançant xec o ingrés des del compte de l’empresa sense indicar el concepte “nòmina”. Aquest és el motiu pel qual es consideren aquests moviments com a ingrés recurrent. Els ingressos en efectiu, traspassos entre comptes del mateix titular o abonament de remesa de rebuts no es poden considerar com el pagament d’una nòmina. 
Es tracta d’una comissió que es cobrarà trimestralment a aquells socis que tinguin comptes Particulars o Professionals i que no compleixin amb alguns dels requisits que detallen. En la mesura que la teva activitat compleixi amb algun d’ells, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o ingressos recurrents, d’un import mínim de 700€/mes.
 • Domiciliació de la pensió de la TGSS.
 • Mantenir vigent una aportació mínima de 100€ al mes a un Fons d’Inversió, Pla de Pensions i/o a un producte d'Estalvi Vida de Caixa d’Enginyers.
 • Que el primer titular del compte sigui menor de 26 anys.

    

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Es tracta d’una comissió que es cobra trimestralment a aquells socis que no compleixin amb algun dels requisits que especifiquem a continuació durant aquest període. En la mesura que la teva activitat compleixi amb algun d’ells, el compte quedarà exempt de la comissió de manteniment:

Particulars:

 • Mantenir domiciliada la nòmina, prestació d’atur o ingressos recurrents, d’un import mínim de 700€/mes.
 • Domiciliació de la pensió de la TGSS.
 • Mantenir vigent una aportació mínima de 100€ al mes a un Fons d’Inversió, Pla de Pensions i/o a un producte d'Estalvi Vida de Caixa d’Enginyers.
 • Que el primer titular del compte sigui menor de 26 anys.

    

Professionals:

 • Tenir una facturació trimestral de les Targetes Business associades al compte de 2.000€.
 • Tenir contractada una assegurança de protecció personal autònoms de Caixa Enginyers Vida.

Actualment només pots tancar un compte de manera presencial a través de la teva oficina o amb un escrit firmat pels titulars enviat per correu postal a l’adreça de la teva oficina. Pots consultar-la aquí. Recorda que per a procedir a la cancel·lació és necessari tenir el saldo del compte a zero.