Indicador riesgo específico PP 5

ALERTES SOBRE LA LIQUIDITAT:

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només son possibles en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

INDICADOR DE RISC PER A PP:

Potencialment menor rendiment
- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

L'indicador de risc de PP està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 2 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divises.

Slider Multigestión
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caixa Enginyers Vida i Pensions

 

Amb el model d'assessorament en previsió de Caixa d'Enginyers t'acompanyem en les teves decisions per aconseguir els teus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la teva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb tots els nostres socis.

 

Indicador de risc Estrelles
Morningstar
Valor liquidatiu/
Data
Any actual Rendibilitat anualitzada* Contractar
1 any 3 anys 5 anys
18,734607
(22/09/2021)
19,579% 25,642% 13,121% 11,575%
Característiques

Inverteix com a mínim el 75% del seu patrimoni en renda variable cotitzada en països principalment de l'OCDE, donant una excel·lent diversificació geogràfica.

 

  • El seu objectiu és maximitzar la rendibilitat a llarg termini a través de la inversió diversificada en renda variable.
  • La inversió en renda variable representarà com mínim el 75% del patrimoni.
  • El percentatge màxim en divises diferents a l'euro no superarà el 75% del patrimoni.
  • Invertirà en valors cotitzats en mercats principalment de països de l'OCDE.

 

Premis i reconeixements:

 

2010 i 2011: Premi Morningstar al Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global.

2016: Premi IPE (Investment & Pensions Europe) al millor Pla de Pensions d'Espanya. Premi IPE

Plan de pensiones detalle

 

Renda Variable. El Fons invertirà en accions de gran i mitjana capitalització cotitzades en mercats de països de l'OCDE.

 

 

 

La inversió en renda variable representarà com a mínim el 75% del patrimoni. La inversió en renda variable de països considerats emergents segons les classificacions dels índexs més representatius no superarà el 30% del patrimoni.

La inversió en renda fixa representarà com a màxim el 25% del patrimoni, i inclourà deute públic i privat, instruments del mercat monetari, dipòsits i la tresoreria del Fons. Com a mínim, el 75% de la renda fixa tindrà una qualitat creditícia mínima de BBB- o la que tingui assignada el Regne d'Espanya, en cas de ser inferior. La durada de la cartera de renda fixa podrà ser com a màxim de 10 anys.

L'exposició a divises diferents a l'euro no podrà superar el 75% del patrimoni.

 

Valor participació

22 Sep 2021

18,734607

0,771%

Evolució de la Rendibilitat del Pla als darrers 5 anys

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del pla, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
En l'any 19,579
1 any 25,642
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 9,274
Trimestre 1 6,601
Rendibilitat any %
2021 19,579
2020 8,223
2019 30,821
2018 -10,812
2017 11,740
Pie Multigestion

Aquest Pla de Pensions té com a entitat gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. El fons de pensions a què està adherit aquest pla està auditat per Deloitte, SL. Consulta el document de Dades Fonamentals per al Partícip abans de realitzar qualsevol aportació. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

 

botón volver

Tornar enrere

Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 

Truca'ns

900 300 321

 

Ves Superior