Slider préstamo estudios
Intro préstamo estudios

 

Amb el Préstec Estudis de Caixa d'Enginyers t'ajudem a finançar la teva formació en la modalitat que prefereixis: cursos, graus, postgraus, màsters...

 

Características Préstamo Estudios

 

FINS A 10.000 €

 • Sense comissió per cancel·lació ni amortització anticipada.
 • Termini de devolució 10 mesos.
 • Tipus d'interès: 0%.
 • Comissió d'obertura: 50 euros.

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Quota Mensual TIN TAE Import total
degut
2.000 € 10 mesos 50 € 200,00 € 0% 5,70% 2.050,00 €
4.000 € 10 mesos 50 € 400,00 € 0% 2,79% 4.050,00 €
6.000 € 10 mesos 50 €

600,00 €

0% 1,84% 6.050,00 €
10.000 € 10 mesos 50 € 1.000,00 € 0 % 1,10% 10.050,00 €


Les despeses de notaria són 12,02 € per a 2.000 i 4.000 €, 18,00 € per a 6.000 € i 30,00 € per a 10.000 €. Les despeses de notaria no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

FINS A 15.000€

 • Termini de devolució fins a 5 anys.
 • Tipus d'interès fix, des de 4,25%(1).
 • Comissió d'obertura:1% amb un mínim de 50 euros.
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si el termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum).

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima única)
Quota Mensual TIN TAE Import total
degut
3.500 € 24 mesos 50 € 50,00 € 152,38 € 4,25% 7,33% 3.757,12 €
9.000 € 36 mesos 90 € 122,00 € 266,77 € 4,25% 6,00% 9.813,92 €
9.000 € 36 mesos 90 € Sense Assegurança 270,75 € 5,25% 6,09% 9.837,00 €
15.000 € 60 mesos 150 € 122,18 € 277,94 € 4,25% 5,12% 16.948,58 €

(1) Amb la contractació d'una assegurança de vida(*), sinó TIN 5,25%.
Les despeses de notaria són 12,02 € per a 3.500 €, 27,00 € per a 9.000 € i 45,00 € per a 15.000 €. Les despeses de notaria no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

DES DE 15.000€

FINS A 50.000€
Per al finançament del teu postgrau

 • Termini de devolució fins a 7 anys (possibilitat de 2 anys de carència de capital).
 • Tipus d'interès fix, des de 4,25%(2).
 • Comissió d'obertura: 1%.
 • Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 1,00% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i 0,50% si el termini és inferior a un any (segons llei 16/2011 de contractes de crèdit al consum).

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima única)
Quota Mensual TIN TAE Import total
degut
15.000 € 48 mesos 150 € 98,20 € 340,37 € 4,25% 5,22% 16.585,96 €
30.000 € 60 mesos 300 € 132,56 € 555,89 € 4,25% 4,95% 33.785,96 €
30.000 € 60 mesos 300 € Sense Assegurança 569,58 € 5,25% 5,82% 34.474,80 €
50.000 € 84 mesos 500 € 251,34 € 689,21 € 4,25% 4,81% 58.644,98 €

(2) Amb la contractació d'una assegurança de vida(*), sinó TIN 5,25%. Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Les despeses de notaria són 45,00 € per a 15.000 €, 90,00 € per a 30.000 € i 150,00 € per a 50.000 €. Les despeses de notaria no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

DES DE 15.000€

FINS A 50.000€
Per al finançament del teu postgrau

 • Sense comissió per reenborsament anticipar parcial o total
 • Termini de devolució fins a 7 anys (possibilitat de 2 anys de carència de capital).
 • Tipus d'interès des de Euríbor + 3,25%(3).
 • Comissió d'obertura: 1%.

 

Import Termini Comissió
d'obertura
Assegurança de vida
(prima anual)
Quota Mensual TIN TAE Variable(4) Import total
degut
15.000 € 48 mesos 150 € 50,00 € 330,58 € Euríbor + 3,25% 4,00% 16.217,84 €
30.000 € 60 mesos 300 € 50,00 € 536,19 € Euríbor + 3,25% 3,57% 32.721,40 €
30.000 € 60 mesos 300 € Sense Assegurança 549,58 € Euríbor + 4,25% 4,28% 33.274,80 €
50.000 € 84 mesos 500 € 50,00 € 655,81 € Euríbor + 3,25% 3,32% 55.938,04 €

(3) Amb la contractació d'una assegurança de vida(**), sinó TIN Euríbor + 4,25%. Euríbor publicat al BOE el 04-11-2020 (-0,466%).
(4) La TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi de que l'índex de referència no varia, per tant, la TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. Així mateix, la TAE Variable variarà en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat. Revisió anual. Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carència.
Les despeses de notaria són 45,00 € per a 15.000 €, 90,00 € per a 30.000 € i 150,00 € per a 50.000 €. Les despeses de notaria no s’han tingut en compte ni per al càlcul de la TAE, ni per a l’import total degut.

 

Contracta ara un Préstec Estudis de Caixa d'Enginyers per gaudir d'aquestes condicions i dona l'empenta definitiva a la teva carrera.

 

Si te'n vas a estudiar a l'estranger, vine a les nostres oficines a conèixer tots els avantatges de les nostres targetes de crèdit i de l'Assegurança Erasmus(***) perquè allà t'hi sentis com a casa. Amb beneficis exclusius per a joves de fins a 26 anys!


 

 

 Requisits:

 

 • Ser major de 18 anys.
 • Acreditar un nivell d'ingressos o bé incloure un cotitular que pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de riscos.
 • No constar al RAI/ASNEF o en qualsevol altre registre públic de morositat.

 

 Documentació necessària dels titulars:

 

 • DNI / NIE
 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.
 • Full salarial dels 2 últims mesos.
 • Justificant de matrícula del curs a realitzar.

 

En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa d'Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.

 


Botón Contratar Ahora

Contractar ara

FM enlace a simulador

Vols fer-te una idea del què pagaràs cada mes?

Aplicacions anidades
Disclaimer Préstamo estudios

Per al càlcul dels exemples representatius mostrats s’ha considerat un jove menor de 26 anys, que està exempt de la comissió de manteniment del compte corrent. A partir de 26 anys, quedarà exempt si es domicilia la nòmina a Caixa d’Enginyers, si es fan ingressos recurrents domiciliats de >700 €/mes o si es fan aportacions periòdiques de >100 €/mes a fons d’inversió, plans de pensions o productes d’estalvi-vida del Grup Caixa d’Enginyers. Si no, s’aplicarà una comissió trimestral de manteniment del compte corrent.

(*) Assegurança de vida Protecció Personal Finançament en modalitat prima única calculada a l'inici en funció del capital pendent d'amortitzar, del tipus d'interès i de l'edat del beneficiari durant tot el període de vigència del préstec (exemples per a una persona de 25 anys sense contemplar amortització anticipada), contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances y Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052.

(**) Assegurança de vida contractada amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances y Reassegurances, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052, a favor del titular per l'import del préstec sol·licitat amb un mínim de 50 euros de prima anual.

(***) Assegurança contractada amb Compañía Europea de Seguros, SA, amb la intermediació de Caixa Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU, inscrit al registre de mediadors de la DGSFP amb el codi OV0052.

Pots consultar en aquest enllaç les companyies amb les que Caixa d'Enginyers, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU té contracte d'agència. Aquestes condicions són vàlides segons tarifes vigents. Prèvia autorització expressa de Caixa d'Enginyers. Novembre de 2020.

Tots els préstecs es formalitzaran mitjançant pòlissa amb intervenció notarial. Les despeses de notaria aniran a càrrec de la part prestatària i es meritaran en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec en el compte corrent vinculat al préstec. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec i de la concurrència de garanties addicionals.

Productes relacionats
Aplicacions anidades
Título cuadro formulario

Sol·licita-ho ara

Formulario Multiidioma
Formulari

Formulari Fes-te soci/contractar

Emplena el formulari  i contactarem amb tu el més aviat possible.

Tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Canales contacto

 

 

Vine a visitar-nos

Localitza una oficina

 
 

Truca'ns

900 300 321

 

Ves Superior