Publicador de continguts

El compromís del Grup Caixa d’Enginyers en la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals en el procés de presa de decisions d’inversió

10.03.2021

El Grup Caixa Enginyers integra els riscos de sostenibilitat en el procés de la presa de les decisions d’inversió. És a dir, té en compte aspectes ètics, socials i ambientals, que se sumen als tradicionals criteris financers.

Aquests aspectes aporten una visió molt més qualitativa de les empreses. No només es tenen en compte els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement, sinó també quines son les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i quines mesures implementen per a contribuir a la preservació de l’entorn i el medi ambient.

Gràcies a aquest tipus d’anàlisis es redueixen els riscos de les inversions amb l’objectiu que tinguin també un impacte positiu en el seu entorn. Així mateix, i d’acord amb el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat, el Grup Caixa d’Enginyers posa a disposició del públic en general un document on es detalla el seu compromís d’integrar la informació ASG (Ambiental, Social i de bon Govern) en els seus processos d’inversió i es descriuen els mecanismes de gestió, transparència i bon govern que sustenten el seu enfocament.

Pots consultar els documents aquí.

Aplicacions anidades
Ves Superior